Lucia Smit 

Eenheid van het leven.

Intuïtie ontwikkelen en behouden

In onze tijd moet iedereen beschaafd zijn en onderdrukken we ons natuurlijke instinct. We staan ver van de natuur af. Als we de consumptie maatschappij de rug toekeren en anders gaan leven. Dan kunnen we onze intuïtie beter ontwikkelen. Onze levenskracht wordt onderdrukt door de consumptie maatschappij. Ons leven raakt uit evenwicht door alleen maar in ons hoofd te zitten.( verstand.) Er moet weer evenwicht komen tussen instinct, intuïtie en verstand. Intuïtie en paranormale vermogens liggen vlak naast elkaar. Door u te verdiepen in dit onderwerp kunt u dit evenwicht herstellen. Sommige mensen hebben bij hun geboorte al een sterk intuïtief vermogen. Door deze gave hebben ze een voorziene blik. Met de informatie die ze binnen krijgen hebben ze een voorsprong op anderen. Je kunt intuïtie pas ontwikkelen of tot bloei brengen wanneer je bewust bent dat je het bezit. U moet leren luisteren naar de intuïtieve gevoelens die elk moment van de dag weer door u heen gaan, ze zullen u de weg wijzen. U kunt door een intense emotie een duidelijk visioen krijgen, dat is voor een onontwikkeld persoon een geweldige ervaring.


Oefeningen:

* Ga op een rustige plaats zitten het liefst in de natuur zelf. 

sluit u ogen en gebruik de Reiki ademhalingsoefening. Door je te concentreren op het in en uit ademen. Krijg je de ruimte om je te herinneren waarop je een sterke ingeving had, een onberedeneerde overtuiging of een gevoel van " zo is het" over iets. Probeer een dagboekje bij te houden. Stel u zelf de vraag hoe ervaar ik het? Wat gebeurde er als gevolg van het al dan niet opvolgen ervan? Een voorziene ingeving betekent dat u in contact staat met u intuïtie, een natuurlijk proces van ons oer- instinct. Vroeger had je hierdoor grotere kans tot overleven. In deze tijd kun je er flink veel geld mee verdienen.