Lucia Smit 

Eenheid van het leven.

in de herfst van je leven:


op deze foto,s rust auteursrecht:


Meditatie:

Ga in een bos staan met je gezicht in de zon. Ga recht opstaan met je voeten recht vooruit. Het is herfst, ruik de bladeren die van groen naar bruin verkleurd zijn. Voel je verbonden met de aarde. Voel de wind die in je gezicht waait en door je haar. Doe je armen omhoog. Druk de vingertoppen van je linkerhand tegen de vingertoppen van je rechterhand. Voel de energie door je vingertoppen stromen. Ze zullen gaan tintelen. Richt je op je ademhaling. Merk dat deze van oppervlakkig naar diep gaat. In gedachte dwaal je af op de aarde. Dank jezelf en je lichaam. Laat je armen langzaam zakken en begin met je linkerarm naar buiten te drukken. Haal diep adem in en uit. Doe dit ook met je rechterarm. Doe dit ook naar voren en naar achteren. Strijk dan met je linkerhand denkbeeldig over de grond en bedank moeder aarde. Richt je rechterhand naar de hemel en strijk je hand door de wind. Je hand zal zo licht zijn als een veer. Dank god voor deze mooie aarde waar we op mogen wonen.

Zelf helend vermogen:

Je zelf genezen op de manier zoals Jezus het ons geleerd heeft. Voel de gloed van licht en liefde in je hart. Laat de energie door je lichaam stromen. Alles wat in je lichaam vast zit zal ontsloten worden. 


Leg je handen over je ogen ,waarbij je je palmen op je wangen laat rusten. Dit vergroot de mogelijkheid om goed te mediteren. Je zult rust voelen. Leg dan je handen aan weerszijden tegen het hoofd,Boven de oren en op de slapen. Je zult harmonie voelen in je hoofd. Dan gaan je handen aan weerszijde van het hoofd over de oren. Je zult een troostend gevoel ervaren. Laat je tranen de vrije loop gaan. Leg dan je handen op de achterkant van het hoofd. Dit zal je emotie en je verdriet verlichten. Neem hiervoor ruim de tijd. Verschuif je handen naar je keel. Waarbij je de polsen in het midden bij elkaar brengt. Dit vergroot je kracht tot zelfexpressie 


 

In nagedachtenis:

Jij kon de kracht in jezelf vinden om alles uit het leven te halen. Positief te blijven en te vechten tegen kanker . Behandeling na behandeling ondergaan om maar langer bij je gezin en je vrienden te kunnen blijven. Zo jong te overlijden is vreselijk. Het leven kan grillig zijn en oneerlijk. Jou leven bestond uit zorgen voor verbondenheid. Laat deze laatste boodschap ons de moed geven om dit uit eerbewijs te blijven uitdragen. De liefde was voelbaar in de kerk. Zoveel mensen waren voor je gekomen. Rust zacht jou strijd was moedig.


De december maand nadert en als ik denk aan verbondenheid is dat de maand dat iedereen op aarde bidt voor vrede. Verbondenheid zit in alles wat om ons heen is. De bomen, dieren, lucht, water. Elke molecuul en atoom daar zijn wij mee verbonden. Ook wij als mensen zijn met elkaar verbonden. We kunnen niet met onze wil beslissen met wie we wel of niet verbonden zijn. Je kunt niet uit een bepaalde groep bestaan die niets met de andere groep te maken wil hebben. De negatieve energie die daar vanuit gaat kun je alleen bestrijden met liefde. Laat de positieve energie van verbondenheid stralen door het heldere witte licht. 

 De liefde is geduldig en vriendelijk. 

De liefde wordt niet jaloers

Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk.

Liefde zegt of doet geen onaardige dingen en denkt niet alleen maar aan zichzelf.

Liefde raakt niet verbitterd.

Liefde vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan.

Liefde is niet blij met oneerlijke dingen maar met de waarheid.

Liefde vertelt fouten van andere mensen niet door, blijft altijd geduldig.