Lucia Smit 

Eenheid van het leven.


 

Verandering in het mensbeeld door de ontwikkeling van de computer. Het spiritueel bewustzijn heeft zich in de materiële werkelijkheid gemanifesteerd. Er zijn geen grenzen meer het verbindt ons met ieder willekeurig mens op de aarde. Impulsen vanuit de energetische wereld krijgen op de computer een gezicht. Door deze ontwikkeling veranderen onze kinderen, ze zijn grenzeloos en naadloos verbonden met dit nieuwe bewustzijn. Het bewustzijn van kinderen groeit sneller naar super bewust. Kinderen hebben een diep respect voor mens, dier en milieu. Ze voelen zich meer verbonden met energetische en materiële werkelijkheid. De computer heeft ons voor altijd veranderd. Wij leven in de nieuwe tijd en leren weer om te leven uit spiritualiteit. De kinderen die nu geboren zijn zullen de wereld verder veranderen. Vroeger waren enkelingen begiftigd met deze bewustwording . Denk aan Boeddha, Jezus, Mohammed en grote denkers  


Kinderen zullen een super bewustwording ontwikkelen en ons wakker schudden. Door gebruik van de computer zullen ze zich razend snel ontwikkelen tot een groep super bewustzijnde volwassenen. 

 Sterren kinderen, Aquarius kinderen, kristal kinderen.

Indigo kinderen, Een indigokind wordt zo genoemd omdat ze geboren worden onder de straal van de nieuwe tijd. Wij zijn voor het merendeel geboren onder de violette straal. Een indigokind onder de Indigo straal.

Indigo is een diepe kleur blauw (een menging van violet en paars). Sommige mensen kunnen deze kleur ook rond de kinderen waarnemen (in het Aura).

Verschil Violet en Indigokind

Mensen die onder de Violette straal geboren worden hebben een twee- of drie dimensionaal bewustzijn. Wij werken dan ook vaak in platte vlakken, het maximum zelfs van ons imaginatie vermogen is drie dimensionaal.

Kinderen of mensen van de nieuwe tijd zoals een indigokind, hebben een vier of vijf dimensionaal bewustzijn. Dit houd in dat ze alles wat op hun af komt op een andere manier waarnemen en opslaan dan wij.

Een indigokind is:

 • bijzonder gevoelig voor impulsen uit hun omgeving;
 • bijzonder intuïtief;
 • zien, horen, proeven, ruiken en voelen dingen die wij niet kunnen waarnemen.

Wij proberen door allerlei cursussen en workshops deze gevoeligheid weer te ontwikkelen. Zij komen op de aarde met deze vermogens.

Belangrijkste verschil:

Het indigokind weet zijn/haar missie in dit leven. Ze weten waarom ze op de aarde gekomen zijn en ze zijn er trots op!

Wij zijn vaak op zoek naar wat we willen zijn, doen en hebben. Het indigokind weet precies wat ze wil, doen en hebben en vragen zich af waarom wij dit niet weten. Zij als kind weten het wel en wij als volwassenen weten het niet. Ze worden geboren met een gevoel van trots en zijn heel blij met zichzelf en deze wereld.

Let op! twee verschillende wijzen van bewustzijn kijken nu naar elkaar.

Violet snapt niets van de (Indigo) baby’s en kinderen met een “eigen” wil die niet te veranderen is en bovendien als levensgenieter door het leven wil gaan.

Indigo snapt er niets van dat Violet zo moeilijk doet, hen niet begrijpt, zo langzaam denkt, ongevoelig is voor hun eisen en wensen, zo ingewikkeld doet over gevoelens en hun in het Violette vakje probeert te duwen.

 

Kristal kinderen,(die, als voorlopers, de noodzakelijke energieën verankerden?)Ze lopen de boel niet op stelten te zetten, ze leven rustig en relatief teruggetrokken, en ze doen hun best. 

Extreem gevoelig voor alles in hun omgeving – geluid, kleuren, negatieve emoties in anderen, geuren, voedsel, chemicaliën, vervuilers, het “gevoel” van kleding, geweld en pijn van anderen, groepsbewustzijn, elektromagnetische frequenties, zonne-explosies.

 • Zo gevoelig dat ze zeer kwetsbaar zijn, zeer krachtig vanwege hun intense kwetsbaarheid.
 • Ze moeten tijd voor zichzelf hebben, ze doen het niet goed in groepen aangezien weinig anderen hun behoefte aan eenzaamheid, balans, verjonging en diepe rust begrijpen.
 • Ze hebben een dagelijks samenzijn met de natuur en de elementen nodig. De Geest van de Natuur zal ze helpen om in evenwicht te blijven en alle dis harmonieuze energieën, die hun zo sterk raken, te verwijderen.
 • Ze begrijpen “des mensen onmenselijkheid tegen mensen”, oorlog, hebzucht etc. gewoonweg niet. Ze kunnen zich makkelijk totaal overweldigd voelen door dit alles.
 • Ze zullen zichzelf terugtrekken, loskoppelen en beschermen wanneer het leven te intens wordt, wanneer ze getraumatiseerd zijn of wanneer ze zien en voelen dat anderen getraumatiseerd zijn.
 • het Kristalkind weet dat het de enige echte Liefde is
 • Als een Kristalkind naar je kijkt, voelt het alsof je ziel wordt binnengedrongen.
 • Ze hebben echt weinig traditionele opvoeding nodig aangezien ze zachtaardig en wijs zijn, en ze in staat zullen zijn om je te vertellen wat ze nodig hebben, wat goed voor ze is en wat niet goed voor ze is. Toen mijn dochter heel klein was, zei ze op een dag: “Ik kan echt nooit alcohol drinken of drugs nemen!” En dat heeft –ze ook niet gedaan!
 • Ze zullen vaak menigten of winkelcentra mijden. Teveel verschillende energieën.
 • Ze voelen een diepe liefde voor kinderen en dieren. Ze hebben een opmerkelijke manier om verbinding te maken met alle wezens.
 • Water is erg goed voor ze om ze te reinigen en te kalmeren – baden, douches, watervallen, fonteinen, spelen in water en zand.
 • Ze hebben comfortabele kleding nodig, naar hun keuze van natuurlijke vezels en kleuren.
 • Ze hebben veel puur water nodig en vaak prefereren ze vers organisch voedsel
 • Voordat ze geboren worden hebben ze vaak hun ouders al verteld
 •  hoe ze heten en andere vormen van directe communicatie met ze gehad
 • Wonderen en magie gebeuren in hun aanwezigheid – geld verschijnt, 
 • dieren zoeken ze uit, baby’s lachen naar ze en genezingen vinden op natuurlijke wijze plaats
 • Ze zijn dusdanig empathisch dat ze weten wat een vreemde in de straat voelt
 • Ze zijn bang voor intimiteit omdat ze zich zo makkelijk binnengedrongen voelen, niet gerespecteerd. Ze zijn liever alleen dan dat er geen rekening wordt gehouden met hun “persoonlijke lichaamsruimte”. Ze kunnen ook romantische relaties vermijden, uit angst om de ander pijn te doen als de relatie eindigt.
 • Er is een onschuld, een argeloosheid, een puurheid vanwege de afwezigheid van ego bij de Kristalkinderen
 • Het kan zijn dat ze hulp nodig hebben bij het leren gronden van hun energie middels lichamelijke activiteit, natuur, sport, oosterse vechtsporten, yoga of dans.
 • Het kan zijn dat ze elektrische apparatuur, radio’s, televisies en computers ontregelen.
 • Ze laten niet snel hun emoties zien uit angst dat ze die niet meer in de hand houden en controle verliezen, dus ze kunnen saai of zonder passie lijken
 • Ze kunnen zich verantwoordelijk voelen voor het feit dat iemand sterft of zich bezeert of zelfs voor het feit dat iemand vecht
 • Ze kunnen periodes doormaken van diepe depressie (en hebben die waarschijnlijk al gehad)
 • Ze reageren goed op lichaamswerk, massage en energiewerk door iemand die als henzelf gebalanceerd is. Massage en cranio- sacraaltherapie kunnen cruciaal zijn om hun lichamen gezond en vrij van pijn te houden.
 • Ze zullen vaak een hoog metabolisme hebben en van nature vegetariër zijn
 • Het zijn slimme “Totaal Overzicht Individuen” met een instinctief begrip van de spirituele wetten van hoe het allemaal werkt.
 • Ze hebben een duidelijke verbinding met hun Hoger Zelf, en maken van nature contact met hun hoogste leiding. Juist hierdoor kennen ze de waarheid van spirituele Eenheid.
 • Het zijn natuurlijke genezers en vredestichters.
 • Ze zijn multi-getalenteerd.
 • Ze zijn in staat om bot en weefsel te regenereren. Waar de meeste van ons langzaam worden opgewaardeerd – opklimmend naar de Kristalenergie, is het bij hun reeds in hun DNA aanwezig.
 • Ze kunnen een persoon van weinig woorden zijn, maar iedereen luistert als ze zachtjes hun wijsheid met nederigheid uitdragen.
 • Ze zullen echter geen ongevraagd advies geven en ze zullen zich nooit ergens mee bemoeien.