Lucia Smit 

Eenheid van het leven.


Reiki technieken voor in de zorg vanuit het gedachtengoed van Dr. Mikao Usui.

Reiki is ontwikkeld door de Japanse Boeddhist: Mikao Usui, die leefde van 1865-1926. Hij heeft dit ‘systeem’ ontwikkelt als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Door middel van vasten en mediteren heeft zijn systeem een meer concrete vorm aangenomen door middel van onderwijs heeft hij dit doorgegeven aan anderen

De Japanse monnik Kukai (Kobo Daishi, 774-835) bracht het esoterische Tantra
boeddhisme in de negende eeuw naar Japan. 

Het Japanse woord Gassho betekent 'twee handen komen tezamen'. 

 • Gassho doe je door je handen ontspannen voor je hartcentrum te vouwen, zodat bij het uitademen door de neus de uitstromende adem zachtjes over de vingertoppen strijkt. Dit is een indicatie hoe hoog je je handen het beste kunt houden.

 • Adem tijdens deze meditatie in door de neus en uit door de mond. De normale gang van zaken bij Qigong* is dat je bij het inademen je tong tegen je verhemelte laat rusten; bij het uitademen laat je je tong ontspannen terugvallen in de mond. Wanneer je je tong zoals beschreven tegen je verhemelte plaatst, wordt de kringloop van de energie in lichaam en geest gesloten. 

 • Sluit je ogen en ga ontspannen zitten, op een stoel of op de grond, in lotus of halve lotushouding. De rug moet zo recht mogelijk zijn zonder deze te overstrekken. Als dat nodig is, kun je met je rug ergens tegenaan leunen. Je kunt ook tegen een muur leunen. 

Over de hele wereld hebben mensen vastgesteld dat je het beste kunt mediteren wanneer de wervelkolom recht is. Dat wil niet zeggen dat je niet op een stoel of liggend kunt mediteren. Zodra je de truc door hebt, kun je overal en op elk gewenst tijdstip mediteren, met gesloten of geopende ogen. De meditatieve toestand doordringt dan al je doen en laten, hij vervult je leven met rust en kalmte.

Als het mogelijk is, houd je ogen dan de hele tijd gesloten om de energie binnenin je te houden. Wij zijn zo gewend rond te kijken en ons door visuele impulsen te laten afleiden. Die impulsen leiden tot een stroom van gedachten, die wij automatisch volgen en die ons in een jungle van het onbewuste voeren.

Als je je niet prettig voelt met gesloten ogen dan kun je je ogen open houden maar concentreer je niet op een bepaald punt en knipper niet. Na een paar minuten zullen je ogen gaan tranen maar hou vol. Als je dit een paar maal geoefend hebt, zal je in staat zijn tijdens de gehele meditatie niet eenmaal te knipperen. Knipperende ogen en opkomende gedachten gaan vaak hand in hand. Wie niet knippert, denkt niet! Je kunt ook een blinddoek gebruiken om je ogen zonder grote inspanning gesloten te houden.

Laat je adem uit zichzelf je lichaam binnenstromen. Er is geen reden om hem op enigerlei wijze te regelen. Adem gewoon diep in je buik. Als je niet weet hoe je dat moet doen, vraag dan aan iemand om dat voor te doen of leg een hand op je buik en adem in het gebied dat je aanraakt. Je zult het snel onder de knie hebben. Maak er een regel van elke dag te oefenen en je zult al snel je adem dieper in je buik kunnen voelen. 

Het doel van de Gassho-meditatie is de energie van de behandelaar te vergroten en hem of haar in een meditatieve geestestoestand te brengen. Doe deze meditatie dagelijks, 's morgens en/of 's avonds, alleen of in een groep, 20 tot 30 minuten lang.

De aanwijzingen voor deze vorm van meditatie zijn eenvoudig: 

richt je hele aandacht op het punt waar beide middelvingers elkaar raken en probeer al het andere te vergeten. 

Onze normale geestestoestand komt overeen met een volledig chaotische gekte. De truc is je eerst van die gekte bewust te worden, zonder te proberen de gekte te laten verdwijnen en het gif dan in nectar te veranderen. Osho vertelde een keer een prachtig verhaal van Mullah Nasreddin, een humoristische figuur uit de islamitische mystiek, wiens verhaal de menselijke natuur moet illustreren:

 Mullah had een prachtige appelboom in zijn tuin, die vele kostelijke vruchten droeg. De mensen in de buurt waren daarvan op de hoogte en veel kinderen slopen zijn tuin in om zijn appels te pikken, zodra die rijp waren. Telkens wanneer de Mullah een kind naar de appelboom toe zag sluipen, rende hij schreeuwend en brullend zijn huis uit, op de dader af. Op een dag trok een buurman, die het dagelijks weerkerende drama had gezien Mullah aan zijn arm mee en zei: "Mullah, je bent zo'n vreedzaam mens en de boom in je tuin geeft zoveel meer vruchten dan jij zelf zou kunnen eten - waarom jaag je die arme kinderen weg?" 

"Kinderen zijn net als gedachten, "antwoordde Mullah. "Als je ze wegjaagt, kun je er zeker van zijn dat ze terugkomen."

Hou dit verhaal in gedachten als je mediteert. Verjaag de gedachten die je innerlijke oog vertroebelen niet. Kijk ernaar en erken ze en richt je aandacht vervolgens op het punt waar de beide middelvingers elkaar raken. Met de Gassho-meditatie bereiken we twee dingen: we mediteren en we tonen God, of het bestaan - of hoe je dit hoogste principe ook maar wilt noemen - onze dankbaarheid door onze handen voor ons hart te vouwen.


In esoterisch boeddhisme vertegenwoordigt de linkerhand de maan en de rechterhand staat voor de zon. 

Elke vinger vertegenwoordigt een van de vijf elementen:

 • De duim vertegenwoordigt de Leegte.

 • De wijsvinger vertegenwoordigt de Lucht.

 • De middelvinger vertegenwoordigt het Vuur.

 • De ringvinger vertegenwoordigt het Water.

 • De pink vertegenwoordigt de Aarde.

Het esoterisch boeddhisme zegt van de vingertoppen het volgende:

 • De duim vertegenwoordigt het Inzicht.

 • De wijsvinger vertegenwoordigt Activiteit.

 • De middelvinger vertegenwoordigt de Waarneming.

 • De ringvinger vertegenwoordigt Ontvankelijkheid.

 • De pink vertegenwoordigt de Vorm.

Uit esoterisch oogpunt gezien komen de zon, de maan en alle elementen samen, wanneer wij onze handen vouwen. De kring is dan gesloten. Wanneer wij onze aandacht op de middelvingers concentreren, benadrukt dat het vuur-aspect van de meditatie: het bewustzijn verbrandt de onbewuste elementen.

In de vingertoppen bevinden zich ook veel zenuwuiteinden en meridianen. De meridiaan die in je middelvinger eindigt, is de pericardium meridiaan van de hand, Jueyin. Hij loopt van de borstkas via de binnenzijde van de arm langs de pols, door de handpalm en eindigt in het puntje van je middelvinger. Als je handen tijdens de meditatie moe worden, laat ze dan rustig zakken en uitrusten in je schoot, Maar houd je aandacht ononderbroken gericht op het punt waar de beide middelvingers elkaar raken.

Reijo-Ho:

Het Japanse woord Reiji betekent 'teken van de geest' of in ons geval 'teken van Reiki kracht'. Reiji-Ho bestaat uit drie korte rituelen die gedaan worden voor het begin van elke behandeling

 • Ga in een makkelijke houding zitten of staan en sluit je ogen.

 • Vouw je handen voor de borst en vraag de energie om vrij door je heen te stromen.

 • Vraag om herstel en gezondheid voor de ontvanger op alle niveaus, wat dat ook mag betekenen.

 • Houd je handen gevouwen voor je derde oog en vraag de Reiki-kracht om je handen te leiden naar de plekken waar de energie nodig is.

Chiryo: betekent behandeling het wordt gedaan op een katoenen matras ook wel tatami genoemd. De Hara is het energiecentrum van het lichaam.

De healingtechnieken van Usui:

Rond 1900 heerste er een epidemie in de streek van Kyoto. Ook Usui werd zeer ernstig ziek. Hij had een ingrijpende bijna dood ervaring waarbij hij in visioenen instructies kreeg van Mahavairocana Boeddha, de Grote Boeddha die een centrale plaats inneemt. Deze ervaring bracht Usui ertoe zich te heroriënteren op de betekenis van het leven. Het zou zijn leven voor altijd grondig veranderen. Vanaf dat moment ontwikkelde Usui interesse in de esoterische wetenschap van healing zoals die onderwezen werd door Boeddha. Uit compassie ontwikkelde hij de wens deze methode te mogen leren tot heil van de mensheid. Toen hij hersteld was van zijn bijna fatale ziekte, begon hij zijn ervaringen te bespreken met zijn familie en de familiepriester. Dezen waren geschokt en verbijsterd door Usui’s claim dat hij Verlichte Boeddha’s had gezien, en ze verzochten hem de tempel te verlaten.

Usui bleef echter vastbesloten het antwoord te vinden op zijn vragen over zijn visioen. Tenslotte ontmoette hij de Shingon priester Bonze, die Usui's enorme spirituele potentieel meteen onderkende en hem als student onder zijn hoede nam. Zodoende werd Usui een toegewijde Shingon Boeddhist. Zijn familie was hierdoor zeer geschokt en verbijsterd . Hij werd hierdoor verwijderd uit de familie stamboom. Tot op de dag van vandaag weigert zijn familie over hem te spreken. Zij zeggen dat het tegen de wil van hun voorouders is om zijn naam uit te spreken. Zijn dochter liet zelfs een clausule in haar testament opnemen dat haar vaders naam nooit in haar huis mocht worden uitgesproken.

Usui spendeerde intussen veel tijd en geld aan het verzamelen en bestuderen van boeddhistische geschriften om zijn nieuw ontdekte spirituele pad te volgen. In het bijzonder bestudeerde hij de boeddhistische healing technieken en energetische disciplines die gefocust waren op het gebruik van 'Ki'. Aangezien Kyoto vele grote en uitgebreide boeddhistische bibliotheken en kloosters heeft met verzamelingen antieke teksten, is het zeer waarschijnlijk dat Usui daar veel onderzoek heeft gedaan.

Nog iets opmerkelijks; rond de eeuwwisseling was hands-on-healing of Teate zeer populair in Japan. Toschihiro Eguchi was een zeer goede vriend van Mikao Usui. Ze studeerden samen in de jaren ’20. Toshihiro Eguchi stichtte de Tenohira Ryoji Kenkyu kai of de Hand Healing Research Center. Mikao Usui is nooit arts geweest naar westers model wel werd hij een ‘Zaike Tendai Priest’, dit volgens de studenten van Suzuki san. Dit betekent dat Usui bij de familie kon blijven wonen zonder te moeten verblijven in een tempel zoals gebruikelijk wordt verwacht van priesters. Vanaf het ogenblik dat Usui een “ zaiki “ bekwam, beweert men dat hij de boeddhistische naam “ Guoho,Gyohan of Gyotse 


Holistic Pusing: Ons lichaam bestaat voor ca. 70% uit water. Het is belangrijk dat dit kan stromen. Door opgebouwde spanningen in het lichaam kunnen blokkades ontstaan in deze stroming, vergelijkbaar met een stapel stenen in een rivier. Holistic Pulsing nodigt deze blokkades op een zachte manier uit om in beweging te komen, waardoor alles weer beter kan stromen, organen beter functioneren en klachten vrij zijn om in beweging te komen. Ook de lichaamsritmes van het hart, ademhaling, lymfestelsel, spijsvertering en de spieren worden positief beïnvloed door Holistic Pulsing. Holistic Pulsing het is een aanraking waarbij het lichaam wordt gewiegd en gestrekt in een ritme dat past bij het lichaam van de cliënt. Het nodigt het lichaam op een zachte, en intensieve manier uit. om te gaan bewegen op diepere niveaus en meerdere lagen van ons energetisch lichaam. Holistic Pulsing maakt de weg vrij om het zelf genezend vermogen van het lichaam weer te activeren


Reiki in de zorg:

Iedereen kan reiki leren en toepassen. Je moet open staan voor een andere manier van bewustzijn. Of wel een andere benadering toepassen. Het heeft bij mij het beste in mij zelf opgehaald. Het gaf mij een gevoel van zelfvertrouwen. (in moeilijke situaties). Als je in de zorg werkt worden sommige dingen toch nooit normaal. Je bent een eigen persoon met eigen normen en waarde.  Stervensbegeleiding geven in combinatie met reiki. Ook wanneer je weet dat fysieke genezing niet meer mogelijk is, kunnen reikibehandelingen de pijn verlichten en ondersteunen bij de psychische verwerking van het naderende afscheid van dit leven. De warmte en geborgenheid van Reiki op harts- en zielsniveau kan als liefdevolle ondersteuning ervaren worden. De zachte aanraking van Reiki kan als troostend en rustgevend worden ervaren, wat steun kan bieden bij het loslaten. Omdat ieder mens uniek is, zal de reiki-energie op unieke wijze ontvangen en ervaren worden. Het natuurlijk stervensproces zal plaatsvinden, want Reiki is een natuurlijke kracht en volgt daardoor het natuurlijk proces.

Reiki is als aanvulling rustgevend en troostend voor jou of je nu thuis bent of in een ziekenhuis of in een hospice ligt. Reiki is ondersteunend en kan het sterven voor iedereen die erbij betrokken is, lichter maken doordat het een gevoel van aanvaarding en vrede geeft.
Een reikibehandeling zal je helpen je innerlijk op de overgang af te stemmen en voor te bereiden. Door heel wording en vertrouwen is het mogelijk dat je zonder doodsstrijd je lichaam verlaat.
Het krijgen van Reiki helpt je te ontspannen en er bij te blijven op het moment dat de dood intreedt. Je voelt je beschermd en zal het makkelijker vinden om alles achter te laten en vredig over te gaan. 

 

Reiki en Psyché,

Reiki eenheid, de cliënt raakt versmolten met de reiki behandelaar. Laat de innerlijke energie zich uitbreiden. Door Hatsureiho gaat de energie zich versterken. Door deze ademhalingstechniek wordt de geest gereinigd. Reiki is een verrijking voor de zorg. Het geeft de cliënt rust bij diep lijden, door zich  over te geven aan de helende energie. Ademhalingstechniek toepassen bij angst en dwanggedachten. Doordat de cliënt op zijn ademhaling gaat letten. Zakt de angst weg het geeft ruimte om de negatieve gedachten los te laten. Er komt rust door je hand op het chakra punt te leggen, dan kun je zonder probleem de cliënt verder helpen. Genezing kan ontstaan doordat de cliënt boven zichzelf en zijn problemen met het ik uitstijgt. Ik probeer altijd holistisch te denken welk orgaan probeert me iets duidelijk te maken. Men spreekt dan van orgaantaal. Door de psychische problemen kunnen organen minder goed hun werk doen. Organen staan in nauwe relatie met emoties. De blaas met schaamte. 

- Maag / antipathie,

- longen /chronische bezorgdheid

-Galblaas / afwijzing

-nieren / angst

-Dunne darm / eenzaamheid

-Milt / te weinig eigenwaarde

-Dikke darm / starheid

-Lever /woede

- Hersenen / ongecontroleerdheid

Hart / angst voor blijdschap

- Bloedsomloop / acute shock

Indiase Hoofdmassage:

Indiase hoofd massage, verlicht bij innerlijke onrust en het bevordert haargroei. Pijn in het hoofd geeft onrust zowel lichamelijke pijn als geestelijke pijn. De massage van de schedel werkt stimulerend voor de geest en werkt verfrissend. De meeste klachten komen door een verstoring van ons energiecentrum. Dit kan voor vermoeide ogen zorgen en soms zelfs tot haaruitval. De massage ontspant en bestrijdt stress. Hoofdmassage helpt bij het afvoeren van gifstoffen die zich in je huid en spieren ophopen. Het kan leiden tot een betere huidskleur en het maakt de huid soepel. Mijn massage pas ik niet toe bij acute of chronische gezondheidsproblemen.